Zakres usług

Rzeczoznawca samochodowy Bytom Zabrze

Kalkulacje szkód po wypadkach na terenie Unii Europejskiej

 Regionalni rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT, jako partnerzy sieci, wykonują na zlecenie Klientów przede wszystkim niezależne opinie techniczne dotyczące szkód komunikacyjnych i kalkulacje kosztów naprawy uszkodzeń powypadkoweych. Dodatkowo zajmują się także wykonywaniem bezpłatnych weryfikacji już sporządzonych kalkulacji powypadkowych tj. kosztorysów napraw otrzymywanych przez Klientów od zakładów ubezpieczeń.

Rzeczoznawca Samochodowy bytom zabrze 193 300x225 Zakres usług Rzeczoznawca Samochodowy bytom zabrze 196 300x225 Zakres usług Rzeczoznawca Samochodowy bytom zabrze 198 300x225 Zakres usług Rzeczoznawca Samochodowy bytom zabrze 201 1 300x225 Zakres usług Rzeczoznawca Samochodowy bytom zabrze 217 300x225 Zakres usług Rzeczoznawca Samochodowy bytom zabrze 218 300x225 Zakres usług

Rzeczoznawcy MOTOEXPERT swoim Klientom tj. osobom fizycznym, firmom i instytucjom, pomagają głównie w sprawach dotyczących techniki samochodowej oraz służą doradztwem technicznym i fachowymi konsultacjam np. w procesie dochodzenia powypadkowego odszkodowania komunikacyjnego. Ponadto dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych w Polsce i za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria) sieć MOTOEXPERT oferuje kompleksową pomoc techniczną zmierzającą do ustalenia rzeczywistej wartości powstałej szkody i dokonania kalkulacji kosztów jej naprawy.

ZAKRES USŁUG RZECZOZNAWCZYCH:

Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT, w ramach zakresu działalności sieci, oferują i wykonują :

– kalkulacje napraw pojazdów po wypadku, stłuczce, kolizji

– opinie techniczne niezbędne w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej

– wyceny wartości  pozostałości pojazdów

– wyceny wartości rynkowej pojazdów powypadkowych

– weryfikacje stanu technicznego samochodów uszkodzonych (powypadkowych)

– doradztwo i konsultacje techniczne

– weryfikacje zakresu i jakości naprawy pojazdu powypadkowego

– niezależne wyceny szkód komunikacyjnych po wypadkach, stłuczkach i kolizjach

– inne (po uzgodnieniu z Klientem)

Rzeczoznawcy techniki samochodowej MOTOEXPERT – Powypadkowe kalkulacje szkód – Wypadek drogowy za granicą (Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Szwajcaria)